NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA

Formulář pro přihlášení se do databází, je potřeba přiložit lísteček se zvoleným přihlašovacím jménem a heslem
Návod na vstup do databází

kompletní cvičení s českým překladem z učebnice J. Bartoň: Uvedení do novozákonní řečtiny
cvičné věty jsou převzaty přímo z Nového zákona, opatřeny českým překladem a odkazem do NZ; děkujeme Jiřímu Hrubému

- Nestlé–Aland 28. vydání zdarma ke čtení online
- Doporučená literatura pro vyšší ročníky
- hezký font na psaní česky, řecky i hebrejsky (stáhnout LinLibertineOTF, rozbalit a nakopírovat do složky Písma/Fonts)
- kurzy novozákonní řečtiny v Brně a ve Zlíně (pod Křesťanskou akademií) – výborní vyučující (dr. P. Černuška, dr. V. Černušková), velmi vhodné pro zájemce z různých sborů z okolí


Literatura

Dobson J. H. Novozákonní řečtina pro každého. Biblion, 2002.
Souhrn starořecké gramatiky – klasická řečtina („barevný papír“)
Nestlé–Aland 27. vydání: Řecko–český Nový zákon se slovníkem Tichého. (ČBS nebo Kalich)
- pouze řecký text Nestlé–Aland: 27. vydání (s velkou slevou) a 28. vydání
Bartoň J. Uvedení do novozákonní řečtiny. KLP, Praha, 2009.

Rogers C. L., Rogers C. L. III. The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament. Zondervan, 1998. (poměrně pěkný klíč k NZ)
Wallace D. B. The Basics of New Testament Syntax: An Intermediate Greek Grammar. Zondervan, 2000. (méně podrobné, velmi vhodné pro základní studium)
Wallace D. B. Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Zondervan, 1997. (mnohem podrobnější a pro práci užitečnější)
BDAG: Bauer W., Dänker F. W. A Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. UCP, 2001. (nejvýznamnější slovník k řeckému NZ)

(zásilky z EU nejsou daněné, proto je lepší nakupovat na německém amazon.de; zásilka pak nepřijde na proclívací poštu, ale přímo domů)


Úvod do řečtiny - co je třeba na začátku semestru
koupit si barevný papír
půjčit si z knihovny Dobson: Novozákonní řečtina pro každého
Jak se to čte – základní text a snadné cvičení
Pro hravé typy: jak se píší jednotlivá písmena (nebo také zde)


Řečtina pro první a druhý ročník dálkového studia

Letní semestr 2016

text ke zkoušce: Matouš 8. kapitola (totéž ve vyšší kvalitě, 6 MB)
So 25. 6. 2016 v 10 hod.
Po 11. 7. 2016 v 16 hod. (Křižíkova)
So 27. 8. 2016 v 10 hod.
Út 6. 9. 2016 v 17 hod.
So 24. 9. 2016 v 16 hod. (po předmětu Řecká četba)
všechny termíny jsou přístupné denním i dálkovým studentům bez rozdílu
případné další možnosti: je možno se domluvit mailem (např. termín v Olomouci pro dojíždějící z Moravy)7. května 2016 probíráno:
atematická slovesa
literatura
četba Mt 8

23. dubna 2016 probíráno:
genitiv absolutní
syntax slovesných způsobů a časů
Na příště:
- procvičovat genitiv absolutní
- přemítat nad významy slovesných způsobů a časů (pomoc s cizojazyčnými termíny)

9. dubna 2016 probíráno:
participia prézentu a aoristu (opakování); stupňování adjektiv a adverbií (B19); pasivum (B21); podmínková souvětí (B23)
Na příště:
- Bartoň, lekce 19, 21, 23
- studovat a procvičovat podmínková souvětí: všechna i speciálně typ ἐὰν + konjunktiv

19. března 2016 probíráno:
slovesa samohlásková stažená, futurum sloves plynných; participia prézentu a aoristu
Na příště:
- Bartoň, lekce 14, 15, 16
- Bartoň, lekce 18A: futurum sloves plynných
- slovesa samohlásková stažená je dobré se učit v rozloženém tvaru
- podívat se na překlad participií prézentu a aoristu

5. března 2016 probíráno:
opakování (konjunktiv, infinitiv, imperativ prézentu a aoristu); medium
slovesa samohlásková stažená (doporučuji nahlédnout do Bartoně, 14. lekce)
Na příště:
- Bartoň, lekce 6, 7A, 8: zopakovat si gramatiku a pečlivě si přeložit věty ze cvičení; znát tučně tištěná slovíčka

20. února 2016 probíráno:
opakování (futurum, imperfektum); četba Mk 1, 4;
Na příště:
- pečlivě si připravit Mk 1, verše 4, 5, 7, 8, 9
- příště budeme v hodině opakovat: konjunktiv prézentu a aoristu; infinitiv prézentu a aoristu; imperativ prézentu a aoristu
- opakovat si koncovky konj., inf, impv. prézentu i aoristu v aktivu a nahlížet i do media

6. února 2016 probíráno:
opakování; četba Mk 1, 1 a 2; medium
Na příště:
- vypracovat domácí cvičení
- pečlivě si připravit Mk 1, verše 4 a 5
- příště bude krátký testík: koncovky indikativu prézentu media, skloňování participií prézentu media

příští hodina (20. 2.) bude posunutá: od 8:30
po hodině (tj. v 10:00) bude možno si napsat opravnou zápočtovou práciZimní semestr 2015

V průběhu celého zimního semestru studujeme:
- Dobson: Novozákonní řečtina pro každého (v knihovně ETS)
- „barevný papír“ a přehled tvarů
- slovíčka
- gramatická terminologie

zápočtová písemka bude 6. února 2016 ihned po hodině řečtiny (15:50)
podrobný rozpis požadavků k zápočtu

9. ledna 2016 probíráno:
opakování: 3. deklinace, aorist, konjunktiv aoristu a prézentu
Na příště:
- opakovat konjunktiv a minulé časy
- dopracovat úkol (verze doc)

12. prosince 2015 probíráno:
3. deklinace, imperfektum, aorist, přehled gramatiky
Na příště:
- studovat konjunktiv a minulé časy
- úkol na Vánoce (verze doc)

21. listopadu 2015 probíráno:
písemná práce: závěrečná písemka na tvary (skloňování λόγος, časování λέγω)
1. deklinace – ženský rod: skloňování καρδία
Na příště:
- číst si Dobson 9 a 10 (procvičování ženského rodu a ἡμεῖς, ὑμεῖς)
- přehled tvarů: opatrně do něj nahlížet a uvědomovat si, co z toho už umíme; vzít si jej s sebou na příští hodinu
- příště s sebou také „barevný papír“

7. listopadu 2015 probíráno:
opravná písemná práce: diktát vět typu Dobson 1 až 7
úvod do participií, Dobson 8
Na příště:
- vypracovat písemně domácí úkol (kdo jej zatím nevypracoval), podobné věty budou příště v písemce
- zkontrolovat si řešení domácího úkolu (kdo jej už vypracoval)
- číst si Dobson, lekce 8 (už pouze překlad z řečtiny)
- vypracovat písemně domácí úkol na participia

17. října 2015 probíráno:
písemná práce: diktát (řecký) vět typu Dobson 1 až 6
Dobson 7: osobní zájmeno on, ukazovací zájmeno tento
Na příště:
- vypracovat písemně domácí úkol
- číst si Dobson, lekce 4 až 7 (se záložkou)

26. září 2015 probíráno:
Dobson 3 až 6
Na příště:
- číst si Dobson, lekce 3 až 6 (se záložkou)
- aktivně (tj. překlad z češtiny do řečtiny): věty z lekce 4
- klíčové je nabýt výbornou jistotu ve skloňování (ὁ λόγος, τοῦ λόγου, ...) a časování (λέγω, λέγεις, λέγει, λέγομεν, λέγετε, λέγουσιν)
- připravit se na diktát: budou diktovány řecké věty typu Dobson 1 až 6, jež bude třeba zapsat alfabétou (i s přídechy)
- gramatická terminologie

12. září 2015 probíráno:
Základní osnova
Celá alfabéta přehledně v tabulce
Jak se to čte – základní text a snadné cvičení
Pro hravé typy: jak se píší jednotlivá písmena (nebo také zde)
Dobson: přečíst si Lekce 1 – 2

příště s sebou:
- základní učebnice: Dobson: Novozákonní řečtina pro každého (lze si půjčit v knihovně ETS)
- „barevný papír“